добре дошли в моят уеб сайт

Нека четенето на Розарии бъде първостепенната задача  във вашия живот.

Шести малък Розарий  

Слайдов фильм

Вижте ...

БОГОРОДИЦА

"...Възлюбени, вашите души приеха върху себе си тежкото бреме на въплъщението в това сложно за Земята време. И аз мога само да ви напомня за това и да кажа утешителни слова, и да изтрия вашите сълзи. Но вие трябва да продължите да изпълнявате своята мисия. Всеки от вас е много скъп на сърцето ми и тази специална връзка с мен винаги ще ви окаже помощ в минутата, когато ще ви се струва, че вече нямате сили и възможности да понасяте грубостта и невежеството около вас.

В най-трудните моменти на вашия живот намерете в себе си сили, за да влезете в мислено съприкосновение с мен. Просто помислете за мен и аз ще мога да се явя до вас и да споделя вашето бреме. И вие ще изпитате облекчение и ще можете да вървите по-нататък в живота и да изпълните своето Служение докрай..."

Възлюбената Майка Мария, 11 юни 2010 г.


           С  Ъ  Н  А  С  Т  Р  О  Й  В  А  Н  Е

                    МАЙКА МАРИЯ

    Преди да ми бъде дадена възможността да родя Христос и да му помогна в изпълнение на неговата мисия,мен ме учеха постоянно да чувствам сънастрой със Светия Дух.Тъй като , вие ако не се намирате постоянно в сънастрой с Бог, то как той може да ви помогне в минути на опастност, кризи или атаки на опозицията? В минути на опастност вие сте длъжни да се настроите към  Бог ,преди да получите помощ. Но в живота на ученика,няма допълнително време за това, възлюбений. Сънастроя трябва  да е готов , като доспехи, като меч на Истината. В боя ,когато врагът се готви за атака, вие не можете да избягате назад, зад линията на фронта, за да наденете своите доспехи и да вземете своя меч.Вие сте длъжни да срещнете противника на мястото където сте в момента.
     Сънастройването до някаква степен, е качество на подсъзнанието. Той започва от вътрешния ум- с молба към външния ум, с молитва към Святото Христово АЗ,то да вземе под контрол [ събитията в живота ] и да продължи молитвите и призивите на вашето сърце в продължение на двадесет и четири часа. Това -  е важна молба и тя трябва а бъде произнесена още  когато станете от леглото . Ако вие искате да следвате стъпките на Майка Мария и Христос, то сте длъжни да кажете:

          Възлюбенно Могъществено АЗ СЪМ Присъствие,
              Отец на Целия Живот, действай от мое име днес.
          Напълни моята форма,
          Освободи Светлината, която ми е необходима на мен,
              за да вървя и върша Твоята Воля,
          и да се погрижа за това ,всички решения, които взимам ,
          да съответстват на Твоята Свята Воля.
          Проследи моите енергии да се използват за възвеличаване
          на Господ във всеки с когото се срещна.
          Проследи  за това, Твоята Свята Мъдрост, която е дарувана на мен,
          да я използвам конструктивно за разширяване на Царството Божие.
          И преди всичко, възлюбенний Отец Небесний,на Теб връчвам
          своя дух и те моля, доколкото пламъка Твой е Единен с моя,
          за да могат тези два Пламъка, пулсирайки, постоянно
          да създадат в моя свят необходимата готовност
          и сънастрой с Твоето Свято Присъствие,
          с Твоя Свят Дух и с Майката на Света. Част от диктовката на Майка Мария " Ключ към     възможността",дадена на 31 декември 1967 година в Колорадо Спрингс Колорадо чрез Элизабет Клер Профет.        БОГОРОДИЦА ДЕВА , РАДВАЙ СЕ

              Богородица Дева, радвай се,
                благодатна Мария , Господ е с Тебе.
             Благословена си сред жените
                и благословен е плода на твоята утроба.

             Пресвята Мария ,Майко Божия.
             Моли се за нас, синовете и дъщерите на Бог,
             Сега и в този час е нашата победа
             над греха, болестите и смъртта.
ПРИЗИВИ
" В ИМЕТО НА ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦЕ, ВЪЗЛЮБЕННА МАЙКО МАРИЯ, БЪРЗАМ ДА КОЛЕНИЧА ПРЕД ТЕБ. НЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ДУМИТЕ, КОИТО ЩЕ МИ ПОЗВОЛЯТ ДА ПРЕДАМ ЦЯЛАТА ЛЮБОВ , НА МОЕТО СЪРЦЕ, КОЯТО ИЗПИТВАМ КЪМ ТЕБ.
    ПРИЕМИ МОЯТА ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ. ТИ ЗНАЕШ ,КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ИЗРАСТВАНЕ НА МОЯТА ДУША В ТОЗИ МОМЕНТ. МОЛЯ ЗА ТВОЯТА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА. МОЛЯ СЕ ПО КРАЙ СУЕТАТА НА ДЕНЯ ДА НЕ ЗАБРАВЯ ТИХИТЕ МИНУТИ НА НАШЕТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ОБЩУВАНЕ, КОИТО ПОМНИ МОЯТА ДУША.
    НЕКА МОЯТА НЕРАЗРИВНА ВРЪЗКА С ТЕБ МЕ ПОДКРЕПЯ В ЖИВОТА  И ДА МИ ПОМАГА ДА НЕ ЗАБРАВЯМ  ВИСШИЯ ПЪТ , ПО КОЙТО ИМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА ВЪРВЯ В ТОЗИ ЖИВОТ".


                                                                        МАЙКА МАРИЯ 4 януари 2009 г.
           "  ГОСПОДИ , ПРОСТИ МИ ГОСПОДИ, ПРОСТИ МИ ОТЧЕ НЕБЕСНИЙ. НИЕ НЕ ЗНАЕХМЕ КАКВО ВЪРШИМ.НИЕ РАЗЧИТАХМЕ НА НАШИТЕ ПЛЪТСКИ МУСКУЛИ И НАТОВАРИХМЕ ПОРАДИ НЕБЛАГОРАЗУМИЕТО СИ С МНОГО БЕДИ. МОЛЯ ТИ ГОСПОДИ, ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ НА НАШАТА МОЛИТВА, ПРОСТИ НИ ГОСПОДИ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СМЕ ИЗВЪРШИЛИ, ЗА ВСИЧКИ БЕДИ  И НЕЩАСТИЯ, КОИТО  ДОНЕСОХМЕ НА СВЕТА. ГОСПОДИ ,АКО Е ПО ТВОЯТА ВОЛЯ,ЕЛА В НАШАТА СТРАНА, ВРЪЗУМИ НИ И НИ ПОМОГНИ ДА ВЪРВИМ ПО ТВОЯ ПЪТ! "
                                                            
                                                               ВЪЗЛЮБЕННАТА МАЙКА МАРИЯ
                                                                  25 ЮНИ 2007 год.
http:////sirius1-bg.net/sirius/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=99
Уебсайт в alle.bg